Ubezpieczenia ryzyk budowy

Proponujemy Państwo szeroki pakiet ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu, które zagwarantują stabilną ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom, które odpowiedzialne są za realizację inwestycji budowlanej.

Ubezpieczeniem objęte są elementy mienia należącego do inwestora, które w okresie wykonywania inwestycji budowalnej znajdują się pod kontrolą wykonawcy. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być prace kontaktowe, materiały i urządzenia wykorzystywane w procesie realizacji inwestycji, wyposażenie placu budowy, koszty uprzątnięcia elementów w następstwie wykonania szkody oraz zaplecze budowlane.

 

Pracownicy na budowie

 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z korzyściami, które mogą Państwo osiągnąć, decydując się na zakup ubezpieczenia ALOP:

Advanced Loss of Profits (ALOP)  - ubezpieczenie utraty zysku inwestora, które może nastąpić w wyniku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem budowlano - montażowym. Wykupując ubezpieczenie ALOP zabezpieczają się Państwo przed utratą zysku, który może być spowodowany opóźnieniami w zakończeniu inwestycji i ostatecznego oddania jej użytkowania zgodnie z zwartą umową.

Ubezpieczenie ALOP dostępne jest w wariantach:

  • ALOP/CAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora, który może nastąpić w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk budowlanych,
  • ALOP/EAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora, który może nastąpić w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk montażowych.