OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • Ubezpieczenia pojadów (samochody, motocykle, quady itp.), w tym oc, ac, nnw kierowcy i pasażera, szyb samochodowych, assistance, ochrony prawnej, zielona karta, ubezpieczenia graniczne, gap i inne.
   
 • Ubezpieczenia mieszkań i domów, w tym także będących w budowie.
   
 • Ubezpieczenia podróżne, w tym m.in kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej, sprzętu sportowego, związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych, pracy zarobkowej za granicą, w tym również dla osób przewlekle chorych, bagażu podróżnego. Wszystkie regiony świata, w tym także miejsca objęte zamieszkami, wojnami itd.
   
 • Ubezpieczenia zdrowotne - nie każdemu wystarcza NFZ.
   
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym dla sportowców, uczniów i studentów oraz osób prowadzących ryzykowny tryb życia - wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia na życie (w tym również dla kredytobiorców) i emerytalno - posagowe, ZUS ani Państwo Polskie nie przewiduje wysokich emerytur dla naszego pokolenia ani dla naszych dzieci.
   
 • Ubezpieczenia zwierząt, w tym m.in. psów, koni oraz odpowiedzialność cywilna związana z ich posiadaniem.
 • Ubezpieczenia jednostek pływających i statków powietrznych w pełnym zakresie.
   
 • Wszelkiego rodzaju ubezpieczenia obowiązkowe w tym zawodowe.
   
 • Ubezpieczenia rolne dobrowolne i obowiązkowe, upraw, zwierząt gospodarskich, kurników, ferm strusi, itp, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i oc rolnika, maszyn i sprzętu rolniczego.

 

Oferta dla klientów indywidualnych