Gwarancje ubezpieczeniowe i obsługa przetargów

 • Gwarancje ubezpieczeniowe: wadialne, należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek (rękojmi) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i nnw wymagane przez Zamawiających.
   
 • Inne gwarancje ubezpieczeniowe wydawane na podstawie szczegółowych przepisów.

Ubezpieczenia dla klientów instytucjonalnych

 • Ubezpieczenia mienia, w tym allrisks - dla firm - pełen zakres.
   
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych.
   
 • Ubezpieczenia utraty zysku (business interruption)  na podstawie ww. ryzyk.
   
 • Inne ubezpieczenia techniczne: budowlano montażowe, sprzętu elektronicznego, nośników danych i zwiększonych kosztów działalności.
   
 • Ubezpieczenia transportowe krajowe i zagraniczne, cargo ocs i ocp w tym kabotaż.
   
 • Ubezpieczenia dla osób zarządzających - dotyczy spółek handlowych, spółdzielni - od skutków błędnych decyzji (D&O).
   
 • Ubezpieczenia w podróży (również w formie polis obrotowych) - uchroni Twoją firmę przed często bardzo wysokimi wydatkami związanymi z chorobą bądź śmiercią pracownika podczas podróży służbowej.
 • Ubezpieczenia NNW - grupowe i indywidualne dla pracowników (konieczne np. przy kontraktach budowlanych), właścicieli i kadry zarządzającej, szkoły, stowarzyszenia, związki zawodowe itp.
   
 • Ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne, w tym również kadry menadżerskiej jako gwarant istnienia spółki osobowej po śmierci wspólnika, pracowników na zagranicznych kontraktach, kierowców itp.
   
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolne i obowiązkowe, dla przedsiębiorstw, wszystkich grup zawodowych, specjalne programy m.in. dla lekarzy, prawników.
   
 • Prawdziwe zabezpieczenia (wysokie sumy gwarancyjne) m.in. dla biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, architektów, projektantów, saperów.
   
 • Ubezpieczenia utraty zarobków dla osób wykonujących zawód na podstawie kontraktów m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz osób prowadzących  i współpracujących z kancelariami prawnymi.

 

Oferta dla firm i instytucji