Ubezpieczenia majątkowe

W AllRisks mogą Państwo ubezpieczyć kompleksowo całe mienie firmy oraz poszczególne składniki jej majątku. Jeżeli prowadzą Państwo odpowiedzialny biznes, z długoletnią perspektywą rozwoju, zachęcamy do zadbania o pewną przyszłość firmy.

Polecamy pakiet ubezpieczenia all risk, który zabezpiecza mienia Państwa firmy od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie to obejmuje zatem każdy typ ryzyka, który nie został wykluczony w umowie ubezpieczeniowej. Dzięki temu zapewniają Państwo ochronę m.in. następujących elementów:

 • składniki majątku trwałego - środki trwałe, wyposażenie;
 • składniki majątku obrotowego;
 • mienie osób trzecich;
 • nakłady inwestycyjne oraz wartości pieniężne;
 • mienie pracownicze.

 

Regały kartonów

 

Zachęcamy także do skorzystania z szerokiego pakietu ubezpieczeń majątkowych. W zależności od specyfiki prowadzonego biznesu oraz indywidualnych preferencji, mogą Państwo wybrać dowolną usługę . Oferujemy:

 • ubezpieczenie mienia , w tym m.in.:
  • ubezpieczenie budynków i ich wyposażanie
  • ubezpieczenie magazynów,
  • ubezpieczenie maszyn,
  • ubezpieczenie surowców, towarów,
  • ubezpieczenie ładunku w transporcie,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie chroni nas przed konsekwencjami finansowymi na skutek wyrządzonej krzywdy osobom trzecim. 


Polecamy także szeroki pakiet usług ubezpieczeniowych, które zostały opracowane z myślą o klientach korporacyjnych. Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz zabezpieczyć ją przed wystąpieniem negatywnych zdarzeń, włączyliśmy do naszej oferty następujące typy ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie przerw w działalności,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • ubezpieczenie business interruption,
 • ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie kradzieży,
 • ubezpieczenie nadwyżkowe,
 • ubezpieczenie środowiskowe.